Om Heri AB

AFFÄRSOMRÅDE

 verkar som grossist inom bygg- och industrisektorn. För närvarande är det 14 st anställda i företaget.
Huvudinriktningen har alltid varit mot företag som står för 90 % av omsättningen dock blir de privata kunderna fler och fler för varje år.

Företagsfakta och Milstopar

1977
Handelsbolaget  grundades av Hans Erlandsson som fortfarande är verksam VD. Verksamheten byggdes upp med försäljning av knivar, ställverksgolv och aluminiumstegar.

1980 
Sortimentet vidgades med tre nya produkter: skyliftar, snörasskydd och aluminiumställningar. Dessa produkter kom sedan att bli ryggraden för verksamheten.

1986
 ombildas till aktiebolag och flytten gick till Banvägen 9, som fortfarande är vår besöks- och postadress.

1988
För att göra sortimentet utrymningsvägar komplett togs ståltrappor och gallerdurk in. Dessutom togs flaggstänger och flaggor in i sortimentet.

1998
Tak- och fasadplåt samt takavvattning (hängrännor och stuprör) togs in i sortimentet.

2001
Börjar att erbjuda våra kunder kurser i Mobila arbetsplattformar.

2007
I samband med vårt 30-års jubileum togs lim och byggfog in i sortimentet.

2008
För att förstärka vår strävan efter säkra jobb på höga höjder togs Fallskydd in i sortimentet.

2010
Bygger ut verkstaden med en maskinhall på 625m2. Nu kan alla våra sax- och bomliftar förvaras i värme inomhus.

2012

Ny hemsida och webshop. Liftguiden flyttar in i din smartphone.

2014

Vi utökar vårt lager med avvattning, nu finns det 9 kulörer på lager i Luleå

2015
Nya liftar i maskinparken. Bomlift med eldrift och en arbetshöjd på 21 meter.

2016
Essve infästningar kommer in i vår portfölj

Stäng